Modlitwa na powietrzu.Przy starej pięknej ,,Antoniówce” pomodliliśmy się różańcem świętym. Rozważalismy tajemnice bolesne.
Pragniemy, by za modlitwą był konkretny czyn dobroci. Chcemy być lepsi i bardziej życzliwi dla siebie nawzajem. Z pewnością, w tym miejscu różańcem modlił się nasz Błogosławiony Antoni.