Ochrona
danych
osobowych

Inspektor Danych Osobowych

Dane kontaktowe: Aleksandra Umińska e-mail: iod.cuw@powiat.plock.pl tel. 24 267 67 94

16 Lipiec 2019 czytaj więcej

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie, Brwilno, ul. Płocka 90, gmina Stara Biała, skr. pocztowa 212, 09-400 Płock. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: Brwilno, ul. Płocka 90, gmina Stara Biała, skr. pocztowa 212, 09-400 Płock, b) przez elektroniczną […]

16 Lipiec 2019 czytaj więcej

Obowiązek informacyjny o monitoringu na terenie DPS w Brwilnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że: Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej Bł. […]

16 Lipiec 2019 czytaj więcej