Spotkania Seniorów

Pracownicy socjalni aktywizują grupę naszych seniorów, organizując im ciekawe spotkania przy herbatce.