,,Święty Mikołaj – Legendy i Baśnie”

W środę 4 grudnia nasi Mieszkańcy mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie pt.: ,, Święty Mikołaj – Legendy i Baśnie”, przygotowane przez teatrzyk objazdowy, które wprowadziło ich w nadchodzący świąteczny czas.