Teatrzyk objazdowy – ,,Próba”

Nasi Mieszkańcy licznie zbierają się na wystawiane sztuki przez teatrzyk objazdowy, 5 lutego aktorzy przygotowali spektakl pt.: ,,Próba”, który jak zawsze był interesujący, zachęcił widzów do aktywnego udziału dostarczając mnóstwa radości naszym podopiecznym.