Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest:

  1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier wytworzonych przez społeczne warunki życia m.in. poprzez kształtowanie odpowiednich postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
  2. Oddziaływanie na system wartości osób niepełnosprawnych. Podstawowym problemem psychologicznym tych osób jest odczucie straty czegoś wartościowego i dążenie do odzyskania tego. Pomoc w nowym, bardziej realistycznym określaniu oczekiwanych wartości. Zmniejszenie różnicy między stanem pożądanym a stanem osiągniętym.
  3. Działanie ukierunkowane na odtworzenie utraconych funkcji sensorycznych, psychomotorycznych i umysłowych.

Umiejętności dawania wsparcia i postępowania sytuacjach kryzysowych:

Umiejętności powodowania pozytywnych działań i zmiany zachowania:

Proponowane mieszkańcom aktywności spełniają następujące cele:

Opracował: Karolina Wiśniewska