Zajęcia ruchowe dla Mieszkańców.

22 maja br. odbyły się kolejne zajęcia ruchowe poprowadzone przez instruktorów terapii Pana Przemysława i Panią Paulinę, w których Mieszkańcy chętnie uczestniczą. Zajęcia te korzystnie wpływają na rozwój umysłowy. Dostarczają wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, bystrego pojmowania istoty zjawisk, a także logicznego myślenia.