Zajęcia Sportowe

Niedzielne przedpołudnie nasi Mieszkańcy spędzili na boisku. Instruktor terapii zajęciowej zorganizowała naszym podopiecznym ciekawe gry i zabawy sportowe. Czas spędzony na malowniczym terenie dostarczył dużo pozytywnej energii i był świetnym przerywnikiem od zajęć w pracowni terapeutycznej.