Zajęcia taneczno – muzyczne

Cyklicznie do sali doświadczania świata naszych Mieszkańców zapraszają Panie opiekunki, które poprowadziły zajęcia taneczno – muzyczne. Zabawy ze śpiewem wpływają korzystnie na kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej, sprzyjają dobremu nastrojowi, wyzwalają radość i odprężają psychicznie. Spotkania w sali Snoezelen zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych Mieszkańców.