Skip to content

Fizykoterapia

Fizykoterapia- jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne.

W Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie stosuje się:

  • światłolecznictwo z zastosowaniem lampy Sollux
  • elektroterapię: stosowanie prądu galwanicznego, jontoforezy, prądu diadynamicznego, prądu interferencyjnego, prądy Kotza, Tens i elektrostymulację
  • ultradźwięki
  • laseroterapię

W terapii stosujemy również masaż, który jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystuje się bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki.

W gabinecie wykonujemy:

  • masaż klasyczny ręczny,
  • wibromasaż,
  • masaż limfatyczny,