Filmoterapia

W ramach zajęć z filmoterapii, odbyła się projekcja filmu pt.: ,,Św. Józef z Nazaretu”. ,,Film przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Józefa. Ze względu na lakoniczność informacji jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, wykorzystuje również przekazy pozabiblijne, apokryfy oraz wątki będące owocem wyobraźni scenarzystów.”