Skip to content

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej im Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie
ul. Płocka 90
09-400 Płock
Gmina: Stara Biała
Powiat: płocki
Województwo: mazowieckie

Adres e-mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
NIP: 774-18-78-998
REGON: 000295260

Numery telefonów oraz adresy e-mail:

 • Sekretariat – tel.: (24) 366-25-80 e-mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
 • Fax: (24) 366-25-86
 • Dyrektor – tel.: (24) 366-25-81 e-mail: dpsbrwilno@dpsbrwilno.pl
 • Zastępca Dyrektora ds. Opiekuńczo – Terapeutycznych – tel.: (24) 366-25-94                  e-mail: z.dyrektora@dpsbrwilno.pl
 • Gabinet Pielęgniarski – tel.: (24) 366-25-82, tel.: 519-892-329                                            e-mail: pielegniarki@dpsbrwilno.pl
 • Kierownik Działu Terapeutycznego  –  tel.: (24) 366-25-83                                                   e-mail: kierownik.rs@dpsbrwilno.pl 
 • Pracownicy Socjalni –  tel.: (24) 366-25-84 lub (24) 366-25-91                                            e-mail: pracownicy.socjalni@dpsbrwilno.pl
 • Intendent, Magazynier –  tel.: (24) 366-25-85                                                                        e-mail: intendent@dpsbrwilno.pl , e-mail: magazyn@dpsbrwilno.pl
 • Kuchnia – tel.: (24) 366-25-87
 • Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – tel.: (24) 366-25-89                        e-mail: kierownik.ag@dpsbrwilno.pl
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy  – tel.: (24) 366-25-88
 • Księgowość – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – tel.: (24) 267-67-79            e-mail: k.borowska@powiat.plock.pl
 • Dział Płac – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego – tel.: (24) 267-68-61              e-mail: a.sobczyk@powiat.plock.pl
 • Kadry – tel.: (024) 366-25-93   e-mail: kadry@dpsbrwilno.pl