Skip to content

Pracownia rzeźby

Dla naszych mieszkańców w ramach terapii przyrodą przygotowywane są ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, tańce i wspólny śpiew. Taki odpoczynek łagodzi stany napięcia emocjonalnego, poprawia nastrój, przeciwdziała depresji, integruje mieszkańców.

Różnorodność form tego rodzaju terapii czyni ją niepowtarzalną i prostą w realizacji.

Prowadzimy naukę posługiwania się podstawowymi narzędziami stolarskimi, oraz w miarę nabywania umiejętności, narzędziami (maszynami) bardziej skomplikowanymi, również wykonywanie różnych prac (modeli) stolarskich od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.
W pracowni stolarskiej ”królują” panowie. Wykonują czynności związane z trasowaniem i obróbką drewna:

  1. piłowaniem;
  2. struganiem;
  3. wierceniem;
  4. dłutowaniem;
  5. toczeniem;
  6. wykańczaniem powierzchni;
  7. klejeniem;
  8. barwieniem i malowaniem.

Zajęcia terapeutyczne polegają na utrwaleniu opanowanych czynności oraz realizacji indywidualnego planu pracy z uczestnikiem. Zwraca się szczególną uwagę na naukę i przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności stolarskich, rozwijania sprawności psychicznej i fizycznej oraz współpracy w grupie.
W roku bieżącym wykonano już: stoły drewniane kuchenne, kwietniki wieloramienne, ramy tkackie do pracowni tkackiej, deski do krojenia, stolnice, szafki na obuwie, ramki, półki kuchenne.

Pracownia rzeźby – w pracowni tej powstają ,,dzieła” z drewna. W 2010 roku otrzymaliśmy w darowiźnie drewno lipowe, z którego powstają rzeźby – głównie o tematyce religijnej. Prace te stanowią element wielu wystaw, oraz są ozdobą naszego Domu.
Tutaj swoją pasję i talent realizują mieszkańcy o szczególnych zdolnościach, gdyż znają sposób postępowania z drewnem, konserwacji powstałych rzeźb oraz potrafią poprawnie posługiwać się narzędziami.