Skip to content

Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest:

 1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier wytworzonych przez społeczne warunki życia m.in. poprzez kształtowanie odpowiednich postaw społecznych wobec niepełnosprawności.
 2. Oddziaływanie na system wartości osób niepełnosprawnych. Podstawowym problemem psychologicznym tych osób jest odczucie straty czegoś wartościowego i dążenie do odzyskania tego. Pomoc w nowym, bardziej realistycznym określaniu oczekiwanych wartości. Zmniejszenie różnicy między stanem pożądanym a stanem osiągniętym.
 3. Działanie ukierunkowane na odtworzenie utraconych funkcji sensorycznych, psychomotorycznych i umysłowych.

Umiejętności dawania wsparcia i postępowania sytuacjach kryzysowych:

 • wspieranie
 • interweniowanie w kryzysie
 • wzmacnianie poczucia tożsamości i spójności „ja”

Umiejętności powodowania pozytywnych działań i zmiany zachowania:

 • rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji
 • wywoływanie zmiany zachowania

Proponowane mieszkańcom aktywności spełniają następujące cele:

 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu emocjonalnego
 • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • doskonalenie możliwości intelektualnych
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie własnego ciała oraz sprawności manualnej
 • stymulowanie rozwoju procesów percepcyjno-poznawczych
 • wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej sprawczości

Opracował: Karolina Wiśniewska