Hortiterapia

W tym trudnym czasie proponujemy naszym Mieszkańcom różne formy terapii zajęciowej. Jedną z nich jest hortiterapia zwana terapią ogrodniczą lub ogrodoterapią. Nasi Mieszkańcy w jej ramach, od wczesnej wiosny do późnej jesieni biorą udział w pracach ogrodniczych, które dostarczają im wielu pozytywnych doświadczeń i wrażeń.
Pragniemy serdecznie podziękować Małe Centrum Ogrodnicze – za podarowanie naszym Mieszkańcom drzewek, krzewów oraz kwiatów.