Pomoc na pralni.

Mieszkańcy pomagają w pracy na pralni.
Prowadzone są również dyżury prasowania pod opieką pracowników pralni.