Rzeźba

Pracownia rzeźby – tutaj swoją pasję i talent realizują Mieszkańcy o szczególnych zdolnościach, gdyż znają sposób postępowania z drewnem, proces konserwacji powstałych rzeźb oraz potrafią poprawnie posługiwać się narzędziami, których w tym miejscu nie brakuje.