Fizykoterapia

Fizykoterapia- jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne.

W Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie stosuje się:

W terapii stosujemy również masaż, który jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystuje się bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki.

W gabinecie wykonujemy: