Jubilaci Miesiąca

Dobiega końca kolejny miesiąc, więc tradycyjnie odbyły się w naszym Domu Urodziny Lipcowych Jubilatów. Życzenia i skromne upominki przekazali Mieszkańcom – Kierownicy Domu. Specjalnie na to wydarzenie został upieczony tort przez nasze Panie Kucharki.