Skip to content

Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców

Last updated on 7 września 2020

W dniu 22 lipca 2020 r. w Naszym Domu odbyły się wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie. Wybory zostały przeprowadzone w związku z usprawnieniem, a w konsekwencji usamodzielnieniem się mieszkańca Naszego Domu, który dotychczas wchodził w skład Rady Mieszkańców

W wyborach uzupełniających mieszkańcy zgłosili dziesięć osób, spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybrany mieszkaniec z uzyskaną największą ilością głosów. Komisja wyborcza przeprowadziła wybory z zachowaniem wszelkich zasad rygoru sanitarnego.