Wizyta Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Pani Małgorzaty Lewandowskiej w naszym Domu.

W środę 15 maja 2018 roku gościliśmy w naszym Domu Panią Małgorzatę Lewandowską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Pani Dyrektor uczestniczyła w zebraniu Rady Mieszkańców DPS w Brwilnie, gdzie zapoznała się z nowo wybraną przez Mieszkańców Radą. Podczas posiedzenia Rada Mieszkańców poruszała tematy, z którymi zgłaszają się do nich mieszkańcy podczas konsultacji jakie są organizowane na terenie naszego Domu. Pani Dyrektor wyraziła swoje zadowolenie z prężnie działającej Rady i podkreśliła rolę i odpowiedzialność jaka ciąży na tym organie. Następnie Pani Dyrektor została zaproszona na wywiad w naszym Radiowęźle, gdzie prowadzący wywiad Pan Mirosław zadawał pytania o to, czym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jakie zadania realizuje, jak kieruję się taka jednostką. Nie zabrakło także pytań nie związanych z życiem zawodowym Pani Dyrektor np.: czy lubi gotować, jakie są ulubione potrawy Pani Dyrektor, czy lubi szybką jazdę samochodem i dostała kiedyś mandat za przekroczenie prędkości. Następnie w obecności Dyrektora DPS w Brwilnie Pani Joanny Augustowskiej, Kierowników działów oraz mieszkańców Pani Dyrektor zwiedzała pracownie terapeutyczne, odwiedziła także kilku mieszkańców w ich pokojach. Na zakończenie wizyty Pani dyrektor otrzymała od mieszkańców na pamiątkę wizyty „Dobrego Anioła” wykonanego przez mieszkańców w pracowni terapii manualnej.