Skip to content

11 kwietnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, odbyły się wybory do Rady Mieszkańców.

Last updated on 23 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, odbyły się wybory do Rady Mieszkańców.
Mieszkańcy mieli możliwość oddawania głosów w świetlicy DPS, a mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjść, odwiedzani byli w pokojach. Zainteresowanie było bardzo duże, co potwierdziła 68 % frekwencja wyborcza !
Rada Mieszkańców, to bardzo ważny element w funkcjonowaniu Naszej placówki. Mieszkańcy przekazują członkom Rady swoje spostrzeżenia, uwagi i opinie o funkcjonowaniu Domu, a także wspólnie naradzają się co zrobić, aby wszystkim żyło się tu jak najlepiej.
Na kandydatów do Rady Mieszkańców, zgłosiło się 9 mieszkańców tutejszego Domu, spośród których wyłoniono 5 mieszkańców, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
W wyniku głosowania wybrano nową Radę Mieszkańców w następującym składzie:
Przewodniczący – Jan Berent
Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Bartosiak
Sekretarz – Iwona Klecha
Członkowie – Elżbieta Dębowska i Łukasz Kapłon.

Nowej Radzie składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia