Skip to content

Akcja Charytatywna

Last updated on 24 lipca 2019

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie dokładają przysłowiową „cegiełkę”, przekazując swoje prace na licytacje w ramach „Pikniku charytatywnego z pomocą dla Weroniki”, który odbędzie się w najbliższą sobotę – 20 lipca 2019 r. od godz. 12:30 w Proboszczewicach k. Płocka. 
Inicjatywa ma na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację niespełna dwuletniej Weroniki. Dziewczynka urodziła się z wadą ośrodkowego układu nerwowego zdiagnozowaną jako zespół Mobiusa. 
W imieniu organizatorów i własnym – zachęcamy do udziału w pikniku i licytacji własnoręcznie wykonanych prac przez Naszych Mieszkańców, których w Proboszczewicach nie może zabraknąć! Wydarzenie objęte zostało m.in. Honorowym Patronatem Starosty Płockiego. 
Dobro powraca – dzielmy się nim !!!