Skip to content

Antoniówka

Brwileńska „Antoniówka”, wciąż zachwyca kształtem.
Na początku była nazywana dość przekornie przez alumnów płockiego seminarium duchownego „Cielętnikiem” albo „Skupiduchem”. Szybko jednak ta imponująca budowla stała się „Antoniówką”. Nic dziwnego, bo inicjatorem jej budowy był abp Antoni Julian Nowowiejski.