Skip to content

Delegacja Mieszkańców na spotkaniu Wolontariuszy i przyjaciół Banku Żywności w Płocku.

W minioną sobotę, 9 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku, odbyło się spotkanie Wolontariuszy i przyjaciół Banku Żywności w Płocku, w którym uczestniczyła delegacja Mieszkańców i Kierownik działu opiekuńczego DPS w Brwilnie.
W wydarzeniu, wzięło także udział wielu Wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także Posłowie na Sejm RP: Pan Piotr Zgorzelski i Pan Marek Opioła oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Pan Lech Dąbrowski i Sekretarz Powiatu Płockiego – Pan Michał Twardy. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Niezmiernie miłym akcentem wydarzenia, było wręczanie pisemnych podziękowań i statuetek Samorządu Powiatu Płockiego, „za okazaną pomoc osobom potrzebującym”, którą także otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie !
Nasi Mieszkańcy i Pracownicy od wielu lat udzielają się społecznie i współpracują z Bankiem Żywności w Płocku m.in. poprzez udziały w świątecznych zbiórkach żywności, co czynią z wielkim zapałem i energią !
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczyste świętowanie „Dnia Wolontariusza Banku Żywności w Płocku”, możliwość dotychczasowej współpracy i otrzymane wyróżnienie !