Skip to content

„EKO-AKCJA SEGREGACJA”

„EKO-AKCJA SEGREGACJA” – pod takim hasłem odbył się konkurs i prelekcja dotycząca właściwej segregacji odpadów. Od początku cieszył się on dużym zainteresowaniem i nasi Mieszkańcy z ogromną starannością przygotowywali się do udziału w tym wydarzeniu. Podczas zajęć terapeutycznych powstały dekoracje, które podkreślały charakter konkursu. Piętnastu uczestników zostało podzielonych na trzy drużyny, które otrzymały nazwy: BIOfani, EKOludki i SUPERsegregacze. Dla uczestników zostały przygotowane cztery konkurencje: plakat promujący segregację odpadów, śmieszne hasło dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, umieszczenie wylosowanego odpadu w przeznaczonym do tego pojemniku oraz quiz pytań. Mieszkańcy za udział otrzymali nagrody rzeczowe. Spotkanie zostało uwieńczone rozmowami przy herbatce i ciastkach.