Skip to content

Podziękowanie

Last updated on 20 czerwca 2020

W imieniu Mieszkańców i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie składamy naszym Darczyńcom tj. Hurtowni Zniczy i Kwiatów Sztucznych „Damek” w Płocku, Przedsiębiorstwu Cukierniczemu „Promyk” w Bielsku, Parafii pw. Ducha Świętego, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płocku, Hurtowni Zabawek „Gumiś” w Płocku oraz Starostwu Powiatowemu w Płocku podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie rzeczowe dla Naszych Mieszkańców oraz za wszystkie dobre słowa, które otrzymaliśmy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii.
Trzeba wielkości ducha i ogromnego serca, by bezinteresownie pomagać innym. Państwa postawa utwierdza nas w przekonaniu, że w trudnych chwilach można zawsze liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc innych osób. Jesteście Państwo dla nas świadectwem otwartości na drugiego człowieka. Dziękujemy za okazanie dobrego serca, pomoc i szlachetny gest w postaci przekazanych darów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. ☺️🥰🤗