Skip to content

Szkolenie dla Pracowników DPS

W miesiącu czerwcu w Naszym Domu odbywają się szkolenia dla pracowników na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej, w której przekazywana jest wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa a także warsztatowej, w trakcie której pracownicy wcielali się w role mieszkańców z którymi pracują na co dzień, aby chociaż trochę poczuć to, co czują osoby z niepełnosprawnościami.