Skip to content

Wybory uzupełniające.

28 lutego w Naszym Domu, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie. 
Domownicy wybrali spośród 6 kandydatów – Pana Piotra, który będzie ich reprezentował na terenie placówki i poza nią. 
Rada mieszkańców jest ważnym gremium w naszym Domu. To za jej pośrednictwem Nasi Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły i problemy. Poza tym bierze ona czynny udział w organizacji najróżniejszych wydarzeń w DPS-ie oraz reprezentuje ją na zewnątrz podczas różnych uroczystości.