Skip to content

I Spotkanie nowej Rady Mieszkańców

Last updated on 20 czerwca 2020

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie na lata 2020 – 2022.
Rada Mieszkańców jest organem doradczym Dyrektora a jej zadaniem jest m.in. rzetelne przedstawianie problemów i współudział z pracownikami w ich rozwiązaniu, godne i odpowiedzialne reprezentowanie interesów wszystkich Mieszkańców jak również podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących życia Domu.

Składamy gratulacje wszystkim nowo wybranym Radnym i życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz Domu i jego społeczności. 💐😃