Skip to content

Odwiedziny Dyrektora DPS ,,Nad Jarem” – Pana Jarosława Mioduskiego

Last updated on 20 czerwca 2020

Wczoraj spotkaliśmy się z Panem Jarosławem Mioduskim – Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, który przekazał na ręce kadry zarządzającej Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie upominek i podziękowanie za podjęcie inicjatywy, jaką było stworzenie mieszkańcom DPS w Nowym Miszewie godnych warunków mieszkalnych na czas odbudowy po pożarze budynku mieszkalnego.
Dziękujemy za odwiedziny i miłe słowa.