Skip to content

Szkolenie dla personelu medycznego z resuscytacji z użyciem nowo zakupionego urządzenia AED.

Last updated on 3 października 2017

W naszym Domu tak jak w wielu placówkach medycznych, zakładach pracy, szkołach, pływalniach, sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej – dbając o wysokie standardy bezpieczeństwa Mieszkańców decyzją Dyrektora Domu został zakupiony nowoczesny defibrylator AED PHILIPS HeartStart  oraz zestaw do tlenoterapii . Według statystyk defibrylator AED, użyty wraz z resuscytacją jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego zwiększa przeżywalność ratowanego pacjenta nawet o 60 procent. 27 września 2017 roku wszyscy pracownicy  medyczni Domu zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użycia AED oraz tlenoterapii z użyciem czystego tlenu w procesie resuscytacji wraz z aparaturą w jaką został wyposażony gabinet Pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.  W tym roku także około 50 pracowników DPS w Brwilnie przeszło szkolenie z udzielania pierwszej pomocy potwierdzone stosownym certyfikatem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie oraz nowe urządzenia znacząco podniosą bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w przypadku zagrożenia życia.