Skip to content

Szkolenie pn. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej”, dla 15-tu Mieszkańców Naszego Domu.

Last updated on 19 czerwca 2017

W dniu 5 czerwca 2017 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego zorganizował szkolenie pn. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej”, dla 15-tu Mieszkańców Naszego Domu.
Celem szkolenia było rozpowszechnienie i podniesienie wiedzy na temat ekonomii społecznej, jej cech i funkcji. Ponadto przedstawione zostało zagadnienie spółdzielni socjalnej, jako jednej z form przedsiębiorstwa społecznego oraz możliwość utworzenia i wsparcia takiego podmiotu w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w szkoleniu, otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział, które wręczyli: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie – Pani Joanna Augustowska oraz trener szkolenia, wieloletni praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej – Pan Michał Gołębiewski.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałe szkolenie !